BEHANDLING MED MASKIN FÖR ATT PÅVERKA FASCIAN /BINDVÄV.

Senaste årens forskning har sett att fascian har stor betydelse för hälsa, värk och smärta i

kroppen Fascian är ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela kroppen,från

muskler och skelett till organ och celler.

Fascian står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten,här sitter de flesta av våra

smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fascian.

Om fascian blir skadad,klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont,svårt att röra på oss och

vår förmåga att återhämta oss blir sämre.

Fascian påverkas bla. ålder,genetisk uppsättning,sjukdomar,medicinering,kost,social stress,

sömn,luftföroreningar och psykologisk stress.

VAD HÄNDER VID BEHANDLING?

Behandlingen arbetar på flera plan i kroppen,inte helt lätt att svara på,men här är några

olika områden där behandlingen har en betydande effekt.

- Ökar flödet av vätska i kroppen och återställer vätskebalansen,utbyte av

näringsämnen och slaggutförsel i de nätverk av bindväv som finns genom hela

kroppen.

- I fascian finns 6 gånger mer nervändar än det finns i musklerna.Man vet att smärta

sitter i fasciavävnaden.Fria nervändar påverkas av vibrationer.

- Maskinen är konstruerad för att använda frekvenser som stimulerar kroppens

smärtreceptorer och ge en djup avslappnade inverkan på hela kroppen.

- Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock av trauma eller upprepad

överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal

till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion/kramptillstånd.

- Vid behandling kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv

återgår till normal tonus/spänning och funktion.


GRASTONTEKNIK

Grastonteknik är en behandlingsteknik som ursprungligen kommer

från Amerika och började användas 1994. Med speciella handgjorda instrument, där varje instrument tar ca 6 veckor att göra, kan jag behandla olika vävnader på djupet.

Jag kan behandla :

- ömma och spända muskler.

- bindväv som är stramt och stelt och kan då hindra rörlighet.

- ligament som är skadade.

- muskelsenor som tex akillessenan.

- retinakel ( starkt bindvävsband )


Prova gärna denna metod hos mig kombinerat med andra metoder för besvär i rörelseapparaten.

Rörelseapparaten består av muskler,bindväv,leder senor,ligament osv.

.