Löpscreening

Löpscreeningen är ett sätt att hitta verktyg till dig för att du ska kunna syresätta dig optimalt och spara energi ,så att du inte förlorar för mycket energi på grund av svaghet, stelhet eller försämrad hållning.

Jag erbjuder löpscreening vid fyra tillfällen á 1 timme. Du får ett mail hemskickat med frågor om din nuvarande situation och mål med löpningen.


FÖRSTA MÖTET : Vi diskuterar de uppgifter du lämnat och jag ställer kompletterande frågor. Därefter gör jag en undersökning av rörlighet i leder och  muskler, smärtområde, tittar på asymmetrier i kroppen, ditt andningsmönster o.s.v. Jag gör också en screening på din funktion i rörelse.


ANDRA MÖTET : Då går vi igenom testet från första mötet och du får verktyg att använda för att själv kunna påverka dina nedsatta funktioner. Skapa optimala förutsättningar för dig och din löpning. Vid detta tillfälle kommer du att få göra en löptest.


TREDJE MÖTET : Vi tittar tillsammans på de verktyg du fått och hur de fungerar för dig. Vi går igenom vad du ska tänka på i din löpning och diskutera löptestet.


FJÄRDE MÖTET : Då knyter vi ihop säcken och diskuterar och sammanfattar de strategier du kan använda. Jag testar om de problem jag hittat vid tidigare tillfällen och ser om förbättring skett. Vi kan även diskutera ditt träningsupplägg.


VÄLKOMMEN!