Ortopedmedicin

Ortopedisk medicin är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för akuta och långvariga smärtproblem. Den strävar efter noggrann diagnostik och behandling av rörelseapparatens sjukdomar t ex smärta från ryggraden, leder, diskar, och kroppens mjukdelar såsom slemsäckar, senor, ligament och muskler.

 

Det som utmärker ortopedisk medicin är en systematisk och mycket exakt manuell undersökning som leder till en strukturdiagnos (vilken vävnad är det som smärtar?). Efter korrekt och säker diagnos behandlas skadan med olika tekniker.

 

Bland behandlingsmetoderna kan nämnas funktionell träning, manipulation, ledmobilisering, tvärfriktionsmassage, fasciabehandling, stötvågsbehandling, medicinsk laser, tejpning och avspänning. I vissa fall används medicinska injektioner i samarbete med specialistläkare.


Behandling planeras alltid i samråd med dig och baseras på dina förutsättningar. Åtgärderna kan bl a vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att bota/lindra smärta, förbättra funktion och minska risken för återfall. 


De manuella tekniker jag använder är :

MULLIGANTEKNIK 

Detta är en ledmobiliseringsteknik som ökar rörligheten i en stel led. Behandlingen är smärtfri och nästan all behandling utförs i ett belastat läge med ett samarbete mellan terapeut och patient.   

Terapeuten sätter eller understödjer leden i rätt position och samtidigt gör patienten den rörelse som har varit stel eller smärtsam.

Behandlingen  får aldrig göra ont. Ibland använder man ett behandlingsbälte för att underlätta tekniken.

Patienten får i de flesta fall egna mobiliseringsteknik för att bibehålla eller 

förbättra rörligheten som man uppnått vid behandlingstillfället.


MANIPULATION 

Jag använder en mjuk variant av manipulation där man ökar rörligheten med en snabb, kortimpuls i leden. Man har en hög hastighet och en liten amplitud som är skonsam för leden, Denna teknik kan användas på alla kroppens leder. Jag har gått en utbildning som heter Ackermann metoden och som leds av docent och legitimerad ortoped Paul Ackermann.


LEDMOBILISERING :

Denna teknik går ut på att öka rörligheten i leden genom att fixera en led och mobilisera (öka) den närliggande leden med en långsam och bibehållet stopp i ledens ytterläge för att på så sätt få en bättre rörlighet.


FASCIAMOBILISERING 

Fascia är bindväv som är en stödjevävnad som finns runt omkring och i muskler men även mellan olika organ. Ibland kan denna vävnad bli stel, öm och tappa sin glidförmåga. Med speciella långsamma drag med händerna eller ett redskap kan man förbättra problemet i fascian.


MASSAGE 

Vanlig klassisk massage är också en användbar teknik vid vissa problem och kan vara en kompletterande behandling tillsammans med en annan teknik. Här behandlar man muskler och ömma punkter (trigger, tender points) i muskeln.


VOODOO FLOSSING 

Detta är en teknik där man virar ett specialdesignat gummiband för att få en kompression runt en led eller muskel. Därefter sätter man leden eller muskeln i rörelse med aktiva rörelser av patienten. Terapeuten kan också hjälpa till att passivt ta ut rörligheten. Denna teknik kan öka rörligheten i leden och förbättra ledens position i ledhålan. Tekniken är också bra för att minska svullnad och öka cirkulationen i en led, muskel och bindväv. Patienten får instruktioner om egen behandling och kan köpa ett voodoo flossband av mig.