Behandla artros och ländryggssmärta direkt i mobilen

Smärta, stelhet och minskad rörlighet i leder kan ha stor påverkan i vardagen. Artros i exempelvis höft eller knä är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, och försämras ofta med tiden. Samtidigt är ledsmärta i ländryggen en av Sveriges vanligaste sjukskrivningsorsaker. Men med rätt behandling vid rätt tidpunkt kan man minska smärtan och få tillbaka ett aktivt liv.


Vad är Joint Academy?

Joint Academy erbjuder digital behandling för artros och ledsmärta. Behandlingen erbjuds via app och finns tillgänglig var och när du vill.


Med Joint Academy får du:

• Personlig fysioterapeut för stöd och uppmuntran

• Individuellt träningsprogram

• Utbildning och påminnelser dagligen

• Verktyg för att följa din utveckling

• Sociala patientgrupper


Hur fungerar det?

När du påbörjar din behandling får du kontakt med en personlig fysioterapeut som hjälper dig att komma igång med ditt individuella träningsprogram. Programmet består av enkla övningar som stärker musklerna runt lederna, vilket avlastar leder samtidigt som smärtan minskar och rörligheten ökar. Övningarna som visats ha mycket god effekt tar bara 5-10 minuter om dagen. Din fysioterapeut handleder dig under hela behandlingen och ni har regelbundna uppföljningar via appen. Du kan enkelt följa dina framsteg varje vecka.


• 80 000+ behandlade patienter

• 99 % patientnöjdhet

• Patientavgift 0 kronor

Joint Academy passar för dig som

• Har artros i höft, knä eller hand

• Har smärta i axel eller ländrygg

• Vill ha hjälp av en personlig fysioterapeut

• Vill få behandling hemifrån och komma igång utan väntetid


Vad kan man förvänta sig av behandlingen?

Joint Academys evidensbaserade behandling har i vetenskapliga publikationer visat att anpassad träning minskar smärtan och ökar den fysiska funktionen vid både artros och ledsmärta. Studier visar dessutom att patienter som använder Joint Academy ändrar sin inställning till operation och minskar sitt behov av smärtstillande medicin.


Så kommer du igång:

1. Uppge ditt mobilnummer här

2. Ladda ner appen via SMS

3. Logga in säkert med BankID

4. Få kontakt med en fysioterapeut

5. Påbörja din behandling