Idrottsmedicin

Idrottsmedicin är en specialitet inom medicinen som förebygger och behandlar skador och sjukdomar relaterade till idrott och fysisk aktivitet. Tidigt i min karriär intresserade jag mig för idrottsmedicin och detta har varit  en av mina huvudinriktningar som terapeut genom åren. Jag jobbar hela tiden med att hjälpa den aktiva människan. Idrotten är tävlingsinriktad och leder ofta till skador, både akuta och mer belastningsrelaterade.


Inom idrottsmedicinen har jag kunskap om diagnos, behandling och rehabilitering för att underlätta en snabb återgång till tidigare aktivitet och aktivitetsnivå.