Rehabträning

Rehabträning är ett uttryck som ofta används inom fysioterapi. Skillnaden mellan friskvård och rehabträning är att vid rehabträning måste man ta hänsyn till en skada eller en nedsättande funktion i kroppen. Efter en noggrann undersökning manuellt på britsen och screening av patientens funktionsmönster, anpassar man nivån på träningen. Successivt belastar man kroppens vävnader för att uppnå optimal funktion utifrån varje indivds önskemål. 


Rehabträning består av rörelse, stabilisering och centrering av kroppens leder. samt att öka muskler och andra mjukdelars funktion och tålighet. Ofta används kroppen som motstånd kompletterat med olika redskap, som dragapparat, fria vikter, bollar, boxar o.s.v. Det är viktigt att stegra behandlingen i den takt vävnaden klarar utan att bli överbelastad. I andra fall där skada eller smärta inte finns, kan träningen börja på en annan nivå, med ett upplägg där man tar hänsyn till asymmetrier, styrka, rörlighet och rätt biomekanisk belastning.